Mobilhotel

Mobilhotel

  • Vi tilbyder nu flere varianter af vores populære Mobilhoteller.
  • Mobilhoteller til skoler, institutioner og virksomheder. Eleverne kan få opbevaret deres mobiltelefoner sikkert i aflåst mobilhotel. Derved undgår både lærere og elever mobilstøj i timerne. Løsningen kan også med fordel også bruges i omklædningsrum i idrætshaller, fitness centre mv.
  • Klik ind og se mere om vores mobilhoteller på vores hjemmeside www.sikringsforum.dk